آخرین اخبار ساختمان نا ایمن

اکو ایران : لیست 129 مکان پرخطر تهران نشان می‌دهد که بیشترین ساختمان‌های پرخطر تهران در منطقه 12 قرار دارد.
اکوایران :‌مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران می گوید در تهران ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ ساختمان پرخطر از نظر آتش سوزی وجود دارد .
۱