آخرین اخبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

اکو ایران : هیات دولت با فروش خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی موافقت کرد.
تاخیر در انجام تشریفات رویه متروکه و تنظیم و ارسال اظهارنامه های متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجب شد تا در حال حاضر با رسوب کالا در سازمان اموال تملیکی باشیم. روندی که گوشزد مدیر کل دفتر واردات گمرک به گمرکات کشور را به همراه داشت.
۱