آخرین اخبار سخنگوی وزارت صمت

اکو ایران : واردکنندگان برای ثبت درخواست حدود دو هفته فرصت دارند.
اکو ایران : سبد عرضه خودروهای خارج از قرعه کشی سنگین تر می شود.
اکو ایران : جدیدترین فروش خودرو از امروز در سامانه صمت آغاز شد.
اکو ایران : تعداد محصولات عرضه شده در دومین طرح فروش خودرو افزایش یافت.
اکو ایران : امکان نام نویسی در سامانه فروش خودرو به پایان رسید نتایج تا یک هفته دیگر اعلام می شود.
اکو ایران : تعداد متقاضیان در دومین فروش خودرو بیش از دور قبل شد
اکو ایران : وزارت صمت از زمان دومین عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو رونمایی کرد.
اکو ایران : لیست خودروهایی که بدون قرعه کشی عرضه می شود، محدود شد.
اکو ایران : تعداد خودروهای عرضه شده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزایش یافت.
۱