آخرین اخبار سرقت بانک ملی

۰۹:۰۵
۶۱ نفر از اقتصاددانان در نامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته‌اند.
۶1 نفر از اقتصاددانان در نامه‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانستند.
۰۶:۰۴
آیا سرمایه از دست رفته مشتریان، قابل برگشت خواهد بود؟
۰۲:۲۵
حال و هوای اطراف شعبه دانشگاه بانک ملی ایران عادی نیست، چرا که یک ناامنی عجیب در آن رخ داده است. در این شعبه که چند روز قبل مورد سرقت قرار گرفته، حدود ۳۰۰ صندوق امانات به سرقت رفته است.
۱۳:۱۴
شب گذشته رسما تایید شد که به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه دستبرد زده شده است.
شب گذشته رسما تایید شد که به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه دستبرد زده شده است.
۱