آخرین اخبار سفرهای خارجی شهرداری تهران

گزارش عملکرد کمیته سفرهای خارجی با قرائت عبدالمطهر محمدخانی، دبیر کمیته سفرهای خارجی شهرداری تهران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.
اکوایران:‌ یکی از پرمسافرترین سفرهای خارجی شهرداری تهران به شهر نجف است که 34 نفر از مدیران و کارکنان شهرداری برای حضور در نمایشگاه برنامه ریزی شهری و شهرداری ها به شهر نجف سفر کرده اند.
۱