آخرین اخبار سیاست گذاری بانکی

فرض را بر این می‌گیریم که مقابل سیاستگذار، داشبوردی وجود دارد که در مواقع نیاز از برنامه‌های نصب‌شده در آن استفاده می‌کند.
۰۱:۴۹
بانک مرکزی از دو سیاست جدید رونمایی کرد. سیاستگذار پولی و بانکی کشور برای کنترل رشد نقدینگی از یک ضرب‌الاجل جدید خود رونمایی کرد و در صورتی که مدیران عامل بانک‌ها در این حوزه تخطی کنند، به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.
۱