آخرین اخبار شاخص‌های مدیران خرید

اکوایران: مهرماه با ناآرامی خود شاخص‌های بنگاه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و با افتی 1.8 واحدی این شاخص به عدد 50.19 رسید؛ عاملی که همچنان شاهد آن هستیم و باید منتظر نتایج این شاخص در آبان‌ماه بود.
۱