پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تفاوت سلطنت از ریاض تا لندن

    شفافیت درآمد سلطنتی و پرداخت مالیات ملکه با تعریفی که ما از سلطنت داریم و در تاریخ کشور تجربه‌اش کردیم در تضاد است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۰
  • تاریخچه FATF

    گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۲۶
۱