آخرین اخبار شورای هماهنگی گروه های شیعه

پس از هفته‌ها تنش و بی‌ثباتی سیاسی در عراق، در نهایت دادگاه فدرال این کشور انتخابات پارلمان این کشور را تائید کرد.
نشست هیات هماهنگی گروه‌های شیعی عراق و با حضور «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر و در منزل هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح با صدور بیانیه ای به پایان رسید.
۱