آخرین اخبار شکاف جنسیتی

۰۰:۵۸
شاخص شکاف جنسیتی در سال 2021 برای 156 کشور مورد بررسی قرار گرفته که در میان آنها ایران در رتبه 150 ام جهان قرار گرفته که نسبت به سال 2020، دو پله تضعیف شده است.
۰۰:۵۸
اکوایران: شکاف جنسیتی در ایران افزایش یافته است.
۱