آخرین اخبار صادرات کالای غیرنفتی

اکوایران: صادرات غیرنفتی کشوردر نخسین ماه سال جاری به لحاظ ارزشی رشد 22.6 درصدی داشته و توانست روند قابل توجهی را ثبت کند؛ اما پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که سهم هر یک از گروه‌ها از کیک صادراتی کشور در فروردین سال 1401 چه میزان بوده است؟
اکوایران: ارزیابی روند صادرات کالای غیرنفتی در اولین ماه سال جاری نشان دهنده آن است که از میان پنج گروه «پتروشیمی و میعانات گازی»، «معدن و صنایع معدنی»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «فرش و صنایع دستی» و «صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق)» به لحاظ ارزش رشدی 24.6 درصدی و به لحاظ وزن افت 10 درصدی داشته است.
۱