آخرین اخبار صنایع معدنی ایران

۰۲:۲۸
بسترسازی برای سرمایه گذاری، هدایت نقدینگی و تسهیل گری برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مهم ترین برنامه های راهبردی ایمیدرو در سال جاری است.
براساس گزارش انجمن مواد معدنی استرالیا شرکت های معدنکار این کشور در سال مالی 2018-2017 جمعاً مبلغ نزدیک 31 میلیارد دلار (شامل 18.6 میلیارد دلار مالیات شرکتی و 12 میلیارد دلار رویالتی) که بالغ بر 2.3 درصد تولید ناخاص داخلی آن کشور در همان سال بوده پرداخت کرده اند.
۰۴:۱۶
چرا توسعه اکتشافات عمیق از اولویت‌های کشور است؟
۱