آخرین اخبار صنعت درون زا

اکوایران: توسعه صادرات شاه کلید و راه رسیدن به توسعه اقتصادی محسوب می شود؛ کلیدی که فعالان بخش خصوصی معتقدند برای چرخاندن آن و روان سازی فعالیت های اقتصادی باید تمام جوانب رشد صادرات را در نظر گرفت.
۱