پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • از طالبان تا تهران

    در حالیکه اتفاقات اخیر افغانستان حول طالبان، به کلی کرونا را از ذهن مردم این کشور پاک کرده.

    ۰ مشاهده ۰۱:۰۷
  • طالبان همسایه ایران می‌ شود ؟

    طالبان بعد از تصرف اغلب شهرهای افغانستان، در آستانه تصرف کابل است که در این صورت، کل افغانستان را قبضه خواهد کرد.

    ۰ مشاهده ۰۷:۰۱
۱