آخرین اخبار علی اصغر قائمی

اکوایران : معاون شهرسازی شهردار تهران از ارائه طرحی به شورای عالی معماری و شهرسازی خبرداده که براساس آن خانه های کوچک از ایجاد پارکینگ معاف شوند اما علی اصغر قائمی عضوشورای شهر تهران تاکید می کند در حوزه شهرسازی باید مر قانون رعایت شود .
اکو ایران: تاکنون 5 قرارگاه در شهرداری تهران تشکیل شده وهمچنان هم روند تشکیل قرارگاه در شهرداری تهران ادامه دارد. علی اصغر قائمی می گوید این قرارگاه ها برای پرکردن خلا نبود مدیریت شهری واحد است .
۱