آخرین اخبار عمده مقاصد صادراتی

اکوایران: 10 مقصد عمده صادراتی ایران در11 ماه منتهی به بهمن معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مدت زمان مورد بررسی 36 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.
اکوایران: عمده کشورهای واردکننده کالا به ایران در هشت ماه منتهی به بهمن سال جاری از سوی گمرک معرفی شدند.
اکوایران: 10 مقصد عمده صادراتی ایران در هشت ماه منتهی به آبان معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در مدت زمان مورد بررسی به 32 میلیارد و 368 میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.
۱