آخرین اخبار فضای کسب و کار

پایان نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان با افزایش بیش از 50 درصدی همراه بود. بر این اساس حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱‌ با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. افزایش پیش بینی شده با محاسبه حق خواروبار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده را به 6 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رساند.
امروز اولین گام در مسیر هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی برداشته شد، تا به این طریق شاهد حذف دست در صدور کارت بازرگانی باشیم.
۰۲:۱۸
مقررات‌گذاری دولت‌ها بر فضای کسب‌و‌کار، از عوامل مهم دسترسی یا عدم دسترسی آسان به بازار کار است.
۱