آخرین اخبار لیزر موهای زائد

اندازه بازار جهانی خدمات زیبایی و مراقبت فردی آقایان در سال 2019 معادل 5/47 میلیادر دلار امریکا برآورد شد و انتظار می‌رود که این بازار با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 6 درصد در بازه زمانی 2020 تا 2027 رشد کند.
۱