آخرین اخبار متقاضیان ال 90

اکو ایران :سایپا قرار بود بار دیگر تولید ال 90 را در دستور کار قرار دهد. مدیرعامل این خودروساز وعده داده بود در بهمن ماه 1401 از ال 90 ایرانی رونمایی کند. تولید ال 90 قرار است با یکی از کشورهای همسایه اتفاق بیفتد.
۱