آخرین اخبار محمد جواد حق شناس

اکوایران :‌ جمهوری آذربایجان از طریق سفارت خود در تهران خواستار تغییر نام‌های ایرانی شهرهای قفقاز بر خیابان‌های تهران شده است، اعضای شورای پنجم معتقدند این درخواست را نباید جدی گرفت اما اعضای شورای شهر ششم منتظر نظر وزارت امورخارجه هستند .
۱