آخرین اخبار محمد کردبچه

محمد کردبچه می گوید: آقای زنجانی دو الی سه روز مانده به پایان کار تهیه لایحه بودجه به منزلشان می رفتند، تلفنشان را قطع می کردند و جواب هیچ کدام از وزرا را نمی دادند و حتی در شب آخر جواب تلفن رئیس جمهور را هم نمی دادند. اگر در شب آخر ما مشکل پیدا می کردیم با مرحوم آقای رحیمی دانش به منزل ایشان می رفتیم.
۰۷:۲۳
یکی از سوالاتی که همواره وجود دارد این است که با وجود نظام بودجه ریزی و سازمان عریض و طویل و کارشناسان عدیده در سازمان برنامه و بودجه، چرا این حد از بی نظمی در عملکرد مالی دولت دیده می شود و کشور تا این حد دست در گریبان با طرح های نیمه تمام است؟
۱:۱۷:۱۵
احتمالا اگر قرار باشد تمامی روسای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب، یک چهره شاخص از این سازمان نام ببرند، آن «محمد کردبچه» است.
۰۱:۱۷:۳۹
احتمالا اگر قرار باشد تمامی روسای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب، یک چهره شاخص از این سازمان نام ببرند، آن «محمد کردبچه» است.
به فعالیت محمد کردبچه پس از حدود نیم قرن حضور در نهاد برنامه و بودجه خاتمه داده شد. سرمایه ای که برخی بی بدیلش می دانند.
۱