آخرین اخبار محمدرضا جوادی یگانه

۰۱:۴۱
جامعه شناسان می گویند تا شهریور ۱۴۰۱ نگران فرسودن اجتماع ایرانی و کل همبسته جامعه ایران بودند اما در ۱۴۰۱ اجتماع ایران نشانه های نو شدن را برجسته تر از قبل کرد. جامعه ایران در کنار دغدغه های اقتصادی نگرانی های زیست محیطی دارد و حتی توانسته در برخی حوزه ها خواسته خود را تحمیل کند.
۰۲:۴۸
یک جامعه‌شناس معتقد است سیاست‌های فرهنگی دهه 40 و 50 و حتی سیاست‌های فرهنگی بعد از انقلاب به سمت یکنواخت سازی رفته است.
۰۲:۱۰
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه می‌گوید وقتی گروهی از جامعه اعتقاد دارد که حقی دارد و حقش به صورت مداوم انکار شده است، این نارضایتی در یک موقعیتی بیرون می‌زند.
۰۳:۴۱
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس معتقد است که فاصله میان اعتراضات کوتاه شده و احتمالا اعتراض بعدی درباره موضوعات اقتصادی باشد.
۵۷:۰۲
با وجود پیمایش‌هایی که نارضایتی‌های انباشته مردم را تایید می‌کردند اما حضور مردم به لحاظ کمیت در اعتراض‌هایی که بعد از مرگ مهسا امینی در کشور شکل گرفت با نتایج پیمایش‌ها متفاوت بود.
۰۱:۵۱
اینکه اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی از شکل و شمایل خیابانی خارج شده است، دلیلی بر از بین رفتن نارضایتی‌های مردم است؟
۱