آخرین اخبار مدیرعامل توانیر

اکوایران: تابستان به روزهای اوج خود رسیده و با گرم شدن هوا بازهم داستان عدم بهینه مصرف انرژی در کشور به موضوع روز بدل شده است. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که برای حذف جداول خاموشی چه راهکاری باید پیش گرفت؟
۱