آخرین اخبار مقتدری صدر

اکوایران: پذیرش این‌که صدر تغییر کرده، بی‌معنی است. باور به این‌که او به دنبال عراقی پاک دست، لیبرال یا حتی بی‌طرف باشدنیز بی معنی است. بلکه برای درک صدر، پیروی او از جاه‌طلبی واقعی مهم است. او اگر مخالف وضعیت فعلی و به دنبال فروپاشی نظام کنونی عراق است، به این دلیل نیست که فساد ذاتی آن او را آزار می‌دهد، بلکه به این دلیل است که بده‌بستان‌های سیاسی در این سیستم با برنامه‌های گسترده‌تر او تداخل دا…
۰۳:۱۷
دو‌شنبه خبر آمد که سید مقتدی صدر، رهبر جناح صدر در عراق به صورت دائمی از دنیای سیاست در این کشور کناره‌گیری کرده‌است.
۱