آخرین اخبار ممنوعیت واردات خودرو

اکوایران: کمیسیون تلفیق مجلس با واردات ۵۰ هزار خودرو با ارز غیرصادراتی موافقت کرد.
۲۵:۳۲
نمایندگان مجلس طی سه ماه دوبار تلاش کردند تا قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارند اما هر بار به نوعی به سد شورای نگهبان برخورد کردند.
اکو ایران : شورای نگهبان بار دیگر به مصوبه مجلس برای واردات خودرو ایراد گرفت.
اکو ایران : دولت سوریه برای مدیریت منابع ارزی خود واردات خودرو را ممنوع کرد.
رییس دولت سیزدهم با توجه به درخواست برخی نمایندگان استان تهران دستور بررسی وضعیت خودروهای مانده در گمرک را داد.
۱