پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اوراق عصای دست روحانی شد

    مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات امروز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ گزارشی که عملکرد مالی دولت روحانی در آخرین سال فعالیتش را تشریح می کند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۲۴
۱