آخرین اخبار موشک ایرانی

۰۷:۵۱
صفحه اول روزنامه های امروز تهران، خیلی محسوس دو قطبی موجود در جامعه را نشان می دهد.
اکوایران: وزارت دفاع از موشک برد بلند صیاد ۴B رونمایی کرد. این اتفاق یک روز بعد از ادعای مشاور زلنسکی برای حمله به ایران انجام شده است که به باور تحلیلگران بی ارتباط با آن بوده است.
۱