آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

اکوایران: آمارهای مربوط به اجرای سیاست پولی در هفته گذشته حاکی از عدم تغییر رویه بانک مرکزی در مقایسه با 4 هفته اخیراست.
اکوایران: رفتار بانک مرکزی در هفته اول آبان ماه چرخش مهمی داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد در این هفته تزریق پول در بازار باز به رکورد خود در دو ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که این شاخص در بازار شبانه کم شده و در حداقل این بازه زمانی قرار گرفته است.
اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر مهر 1402 نسبت به هفته گذشته کاهش یافته اما به‌طور کلی کانال حرکتی آن نسبت به قبل 15 شهریور در ارقام بالاتری تشکیل شده است.
اکوایران: داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از تزریق بیش از 110 همت نقدینگی در بازار باز طی هفته منتهی به 24 مهر 1402 است.
اکوایران: نخستین هفته پاییز با عقب نشینی بانک مرکزی از بازار باز همراه بود. نرخ پذیرش اوراق در این بازار، ریزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به رکورد خود در چهار ماه اخیر رسیده است.
اکوایران: در هفته منتهی به 5 مهر 1402 نرخ بهره‌بین بانکی یا بازار شبانه وارد کانال 23.8 درصدی شده و رکورد هشت ساله اش را شکست.
اکوایران: آمارها حاکی از بی‌پاسخ ماندن حدود سی درصد تقاضای نقدینگی بانک‌ها در بازار باز در هفته‌ی منتهی به 3 مهر 1402 هستند. کاهش تزریق نقدینگی در بازار باز در هفته‌های اخیر در حالی رخ داده که بسط نقدینگی در بازار شبانه با افزایش همراه بوده است.
اکوایران: تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بانک‌ها کاهشی 20 درصدی داشته است. آیا این کاهش به معنای بهبود وضعیت نقدینگی در بانک‌ها بوده یا بانک مرکزی از سیاست انبساطی خود عقب نشینی کرده است؟
اکوایران: نرخ بهره بین بانکی که قیمت پول نیز در اقتصاد نامیده می شود در هفته منتهی به 1 شهریور 1402 به 23.59 درصد رسید که بیشترین نرخ به ثبت رسیده پس از هفته دوم خرداد بوده است. برخی معتقدند کمبود منابع در بازار بین بانکی که علت اصلی رشد نرخ بهره در این مقطع زمانی بوده می تواند از ناحیه تسهیلات تکلیفی دولت در این ایام باشد.
اکوایران: بر اساس آمارها در هفته منتهی به 30 مرداد 1402 حدودا 114 همت نقدینگی توسط بانک مرکزی در بازار باز تزریق شده است. این رقم در مقایسه با هفته قبل خود حدودا 4.9 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که مسیر تزریق پول در بازار شبانه صعودی بوده است.