آخرین اخبار نرخ سود بازار باز 1401

بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.
نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید. این نرخ که هر هفته از سوی بانک مرکزی تعیین می شود در نخستین مقطع هفت روزه تابستان برابر با 20.85 درصد ثبت شده است.
​نرخ سود در هفته چهارم خرداد 1401 در سه بازار رکورد زد. وام مسکن، بازار باز و بازار بین بانکی. در همین رابطه بررسی ها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی و بازار باز به بالاترین سطح خود در 5 ماه اخیر رسید.
نرخ سود بین بانکی در هفته چهارم خرداد 1401 به 20.68 درصد رسیده که بالاترین میزان این شاخص در بازه 5 ماهه بوده است. این رکوردزنی هم سو با افزایش ثبت شده در عملیات بازار باز به ثبت رسید.
در هفته ای که بانک مرکزی بسط در بازار باز را کاهش داده و معاملات بازار شبانه نیز جهش قابل توجهی داشته نرخ سود بین بانکی نیز مسیری صعودی را پیمود. طبق داده های بانک مرکزی این شاخص در سطح 20.57 درصد رسیده که بیشترین میزان در 5 ماه اخیر بوده است.
در هفته دوم خرداد در عملیات بازار باز دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ پذیرش اوراق بدهی عرضه شده توسط بانکها پایین آمده و نرخ سود بازار باز مسیری فزاینده به خود گرفت. برخی معتقدند این رفتار بانک مرکزی می تواند علامتی از آغاز روند نزولی تمایل این نهاد به پول پاشی در بازار باز باشد.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته اول خرداد ماه 1401 روندی صعودی داشته و در تمام بازار ها سطح بالایی را ثبت کرد. در مهم ترین آن ها در نرخ سود بازار اولیه حراج در سطح 21.63 درصد ثبت شده و در بازار بین بانکی نیز نرخ بهره رکوردبالایی را رقم زد.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
در آخرین هفته اردیبهشت ماه 1401 روند نرخ سود در بازارهای مالی دو بازار رکورد مهمی را به ثبت رسانید. اولین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نیز در هفته اول خرداد برگزار شده و نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار بالاترین سطح را در مقایسه با دو سال گذشته داشته است.
تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها به کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است. این تزریق پول در دو بازار باز و بازار شبانه به صورت هفتگی صورت می گیرد. روند نرخ سود موزون در بسط پول نیز نشان می دهد این شاخص درکمترین سطح خود در این مدت قرار گرفته است.
۱ ۲