آخرین اخبار نرخ سود بسط نقدینگی

نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 رکورد 5 ماهه زده و به 20.57 درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی سقف 20 درصدی بوده و این نهاد با بهبود شرایط نقدینگی بانک ها بسط پول در بازارهای مالی را کاهش داده بود.
در آخرین هفته اردیبهشت ماه 1401 روند نرخ سود در بازارهای مالی دو بازار رکورد مهمی را به ثبت رسانید. اولین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نیز در هفته اول خرداد برگزار شده و نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار بالاترین سطح را در مقایسه با دو سال گذشته داشته است.
بررسی نرخ سود در آخرین هفته فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی این شاخص در غالب بازار های مالی داشته اشت. دراین میان نرخ سود وام مسکن و نرخ بهره از مهم ترین بازارهای افزایشی در این مقطع بوده اند
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر روند ثابتی داشته و حول 20.3 درصد نوسان داشته است. بررسی نرخ سود در بازار های دیگر نیز نشان می دهد در هفته چهارم 1401 هیچ رشدی در نرخ سود های بازارهای مالی به ثبت نرسیده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند روندی نزولی داشته و در سطح 20.3 درصد قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از عملیات کاهشی نرخ بهره از ابتدای زمستان تاکنون، با وجود رشد 50 درصدی بسط پول در بازار باز و کاهش 1.15 واحد درصدی نرخ سود در بازار باز، نرخ بهره تنها 0.8 واحد درصد افت داشته است.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته پایانی بهمن حاوی رکوردهای مهمی بود. در مهم ترین آن نرخ سود بین بانکی در این بازار با تداوم روند نزولی خود در پایین ترین سطح 4 ماه اخیر قرار گرفت و نسبت به هفته قبل 0.05 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی دی ماه به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این کاهش در اثر سیاست دستوری دولت به بانک مرکزی صورت گرفته و به عقیده برخی تحلیلگران می تواند نقش فزاینده در تورم کشور داشته باشد.
بسط پول در بازار باز در هفته منتهی به 22 آذر ماه به بالاترین سطح خود در تاریخ برگزاری این بازار رسید. بررسی آمارها نشان می دهد خالص بسط پول در جریان در این بازار در هفته اخیر بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
۱