آخرین اخبار نرخ سود شبانه

نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم آذرماه از رکورد خود فاصله گفته و به نظر می رسد پس از برخورد به سقف یکساله قصد کاهش دارد. آیا این کاهش مطمئنا منجر به کاهش تورم خواهد شد؟
عملیات بازار باز در هفته منتهی به اول آذر در دو مرحله انجام شده و دو رکورد مهم را به ثبت رساند. در کنار این دادوستد آمارهای بازار شبانه نیز حاکی از روند نزولی کم سابقه در اعتبارات قاعده مند است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی آبان به بالاترین سطح خود از آذر سال گذشته تاکنون رسید. با توجه به حجم معاملات صورت گرفته در بازارهای مالی به نظر می رسد این افزایش در نرخ سود کافی نیست و سیگنال واقعی از وضعیت نقدینگی در کشور را نشان نمی دهد.
در هفته دوم آبان ماه معاملات بازارهای بین بانکی خبر از ثبت چهار اتفاق مهم داشته است. بانک مرکزی تلاش خود برای کنترل نرخ سود بین بانکی را ادامه داده است. این تلاش موجب شد رکورد بسط پول در بازار بازار جابجا شود.
۱