آخرین اخبار نفت گاز

اکوایران: مقام های سعودی مدعی اند که انتقال سریع به انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکترونیکی پاک تر، هرج و مرج اقتصادی را به همراه خواهد داشت، دیدگاه هایی که با اشفتگی اخیر در بازار جهانی انرژی در میانه کمبود عرضه و افزایش قیمت ها تایید شده است.
۱