آخرین اخبار وزارت تعاون

اکو ایران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهام خود در ایران خودرو را می فروشد.
۲۷:۱۴
در روزهای اخیر پایتخت نشینان شاهد بیلبوردهایی با تصویر سلبریتی ها هستند تا مردم را به سمت سرمایه گذاری در مسکن سوق دهند. آیا این اقدام آن ها قانونی است؟
۰۲:۱۳
اخیرا گزارشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که در آن ضمن برآورد تاثیر گروه‌های مختلف بر تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ماهانه خرداد، پیش‌بینی هم نسبت به تورم تا پایان سال 1400 ارائه کرده است.
۲۷:۵۹
توسعه فعالیت‌ های اقتصادی در قالب تعاونی ‌ها از ضرورت ‌های اقتصادی کشور به شمار می ‌رود.
۱