آخرین اخبار وزیر صنعت،‌معدن و تجارت

۰۱:۲۱
همایش مشترک تجاری ایران و فدراسیون روسیه با حضور الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه برگزار شد تا با بررسی فرصت های مشترک، حجم تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند.
۰۳:۲۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده، مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال اجرایی می‌شود.
بیست و پنجمین سالگرد روز ملی صادرات با تاخیر دو ماهه و بدون حضور رییس جمهور امروز برگزار شد.
۱