آخرین اخبار پرونده هسته ای ایران

تنش میان ایران و اروپا رو به فزونی است و هیچ نشانه‌ای از اهرم‌های مهار وجود ندارد.
نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس برگزار می شود و از نظر تحلیل گران این نشست اهمیت زیادی در پرونده هسته ای ایران خواهد داشت.
۰۱:۳۵
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برجام نیاز به تمام‌کننده دارد، می گوید:« تمام کننده برجام می‌تواند شورای عالی امنیت ملی باشد.»
اکو ایران: جمهور خواهانی که احتمالا قدرت نسبی بیشتری را در قیاس با دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا از آن خود خواهند کرد مطمئنا کاخ سفید را در ارتباط مسائلی چون بازگشت به توافق هسته ای 2015( برجام) و اتخاذ رویکرد و تدابیری شدیدتر علیه تهران به بهانه ناآرامی های داخلی، تحت فشار قرار خواهند داد.
۱