آخرین اخبار چین و غرب

اکوایران: پدیده تبدیل شدن یک قدرت در حال زوال به بزرگترین خطر برای صلح جهانی بی سابقه نیست. در سال 1914 هم جنگ جهانی اول را امپراطوری در حال زوال اتریش-مجارستان آغاز کرد که مصمم بودبه جهان نشان دهد که هنوز مهم است و درس سختی به صربستانی بدهد که آن را به عنوان یک دولت کوچک و وابسته می دانست. این ماجرا آشنا به نظر نمی رسد؟
اکوایران: در شرایطی که رهبران قدرت‌های اروپایی قصد دارند راهی کی‌یف شوند، وزیر دفاع ایالات متحده گفت جنگ اوکراین پیش‌نمایش یک جهان پرآشوب است.
اکوایران: وزیر دفاع ایالات متحده با متهم کردن چین نسبت به تهاجمی‌تر شدن رفتارش، مدعی شد آمریکا همچنان به دنبال مدیریت تنش‌هاست.
اکوایران: وزیر خارجه آمریکا از رویکردی سه ستونی دولت برای مقابله با تهدید چین رونمایی خواهد کرد.
اکوایران: رقابت تلخ و فزاینده بین ایالات متحده و چین در نهایت وضعیت هر دو کشور و جهان را بدتر خواهد کرد. آن‌ها معتقدند در حالی که رقابت در برخی زمینه‌ها اجتناب‌ناپذیر و حتی سودمند است، تلاش‌های همه‌جانبه برای از بین بردن پیشرفت یکدیگر از شانس موفقیت کمی برخوردار و احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت.
اکوایران: جنگِ در حال گسترش در اوکراین درس‌های مهمی برای چین، تایوان و ایالات متحده ارائه می‌کند. هر کدام از طرفین ماهرانه‌تر خود را با این مسئله تطبیق دهد، معلوم خواهند کرد که آیا بازدارندگی و یا یک درگیری است که اساساً جهان را تغییر می‌دهد.
اکوایران: امپراتوری ها می آیند و می روند، اما بلوک ها هستند که دوام می آورند. چین امروزی احتمالاً استراتژی مشابهی را دنبال می‌کند که آلمان نازی و امپراتوری ژاپن اتخاذ کردند، البته به طریقی کوچک‌تر از جنگ؛ و اکنون، با تهدید محاصره و تحریک روسیه پوتین، شی تلاش های خود را دوچندان خواهد کرد.
عقب نشینی مشهود کرملین از نقشه اولیه اش در جنگ اوکراین و ناکامی در تحقق اهداف خود و چالشی که دولت چین در اجرای سیاست کووید صفر با آن مواجه شده، پرسش های جدی در برابر ادعاهای سیاستگذاران این کشورها ایجاد کرده است.
اکوایران: ما به دنیایی بازگشته‌ایم که واقع‌گرایی آن را به بهترین شکل توضیح می‌دهد، جهانی که در آن قدرت‌های بزرگ برای قدرت و نفوذ بیشتر رقابت می‌کنند و دیگران تا آنجا که می‌توانند خود را تطبیق می‌دهند.
اکوایران: جنگ اوکراین از این بابت مهم که نشان دهنده پایان «لحظه (دوران) تک قطبی» کوتاهی است که در آن ایالات متحده تنها ابرقدرت واقعی جهان بود.