آخرین اخبار کلیات لایحه بودجه

اکوایران: در روزی که رئیس دولت سیزدهم به مجلس رفته بود تا از کلیات لایحه بودجه پرحرف‌وحدیث و تاخیردارش در برابر نمایندگان دفاع کند، چندین و چند بار از کلیدواژه‌هایی استفاده کرد که بازخوانی‌اش یک سوال بزرگ را پیش پای مردم می‌گذارد.
اکوایران: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
اکوایران: در حالی که دولت همراه با تقدیم لایحه بودجه 1402، درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را داده بود و هنوز خبری از برنامه هفتم توسعه نیست، رئیس‌جمهور می‌گوید لایحه بودجه سال آینده بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم نوشته شده است.
اکوایران: به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه 1402 صبح امروز رئیس‌جمهور وارد ساختمان بهارستان شد تا در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت کند.
اکوایران: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. چند روز قبل نیز اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات این لایحه موافقت کرده بود.
۱