آخرین اخبار کم فروشی

اکو ایران: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تداوم روند کم فروشی در برخی واحدهای تولیدی خبر داد و اعلام کرد ما در کشور با کم فروشی روبرو هستیم اما نسبت به زمان شروع بازرسی واحدهای تولیدی درصد کم فروشی کاهش یافته است.
ارزیابی های صورت گرفته از بازار نشان دهنده آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری بیشترین تخلفات ثبت شده در بازار به گرانفروشی وکم فروشی اختصاص داشته است.
۱