آخرین اخبار گرانی مرغ

اکوایران: هزینه تولید مرغ گوشتی در پاییز امسال نسبت به یک سال پیش تقریبا دو برابر شده است. در کنار این، افزایش قیمت مرغ نیز رشد چشمگیری را رقم زده است. برخی تحلیلگران با توجه به افت مصرف در این روزها، افزایش قیمت مرغ را ناشی از رشد هزینه‌های تولید می‌دانند.
۰۶:۰۲
افزایش نزدیک به ده هزارتومانی قیمت مرغ در یک شب باعث شد که روزنامه ها واکنش های تندی به ماجرا نشان بدهند، عدهای نوشتند که سیاست های غلط در تنظیم بازار و خرید هیجانی مردم در آستانه دور تازه محدودیت های کرونایی باعث این گرانی شده و عده دیگری اعلام کردند که مشکلات ترخیص نهاده های دامی از گمرک و قیمت آنها چنین بلایی را سر قیمت مرغ آورده است.
۱