محمدباقر قالیباف می گوید رفع تحریم ها از کانال سیاسی در حال پیگیری است، اما مسیر خنثی سازی تحریم ها از خصوصی کردن اقتصاد ایران می گذرد.

او که در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران سخن می گفت، از عدم حفظ سرمایه داخلی و بی ثباتی در قانونگذاری نیز انتقاد کرد.