این روزها خبرگزاری‌های بین‌المللی بیشتری درباره بیماری پوتین نوشته‌اند. آیا او واقعا بیمار است یا همه این‌ها بازی‌های رسانه‌ای و شایعه‌ای بی‌بنیاد است؟