طبق این نظرسنجی‌ها محبوبیت پوتین زمانی‌که به قدرت رسید ۳۱ درصد بود اما کمی بعد به ۸۰ درصد رسید و پس از آن، هیچ‌وقت به زیر ۶۵ درصد نیامد.

اخیرا هم نظرسنجی‌های منتشر شده نشان می‌دهد که پوتین محبوبیتی بالای ۸۰ درصد دارد. اما اعتمادی نسبت به این نظرسنجی‌ها وجود دارد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.