در این برنامه با محمد وصال اقتصاددان درباره مهم‌ترین ماموریت‌های کنکور در سال‌های اخیر و تاثیرات این مصوبه تازه گفت‌وگو کردیم.