در ایران، مسلمانان و عزاداران حسینی در دهه نخست محرم به خیابان‌ها می‌آیند و آیین و مناسک محرم را به جا می‌آورند. اما در همه نقاط دنیا اینطور نیست.برخی از کشورها مناسک و آیین محرم را ممنوع کرده‌اند. در برخی از کشورها هم انجام مناسک با ترس از دست دادن جان همراه است.

برای نمونه حکومت جمهوری آذربایجان ممنوعیت‌هایی را که از سال‌های قبل بر عزاداری حسینی در این کشور اعمال کرده بود، بیش از پیش تشدید کرد و حتی فراتر از قوانین محدودیت زا و ممنوع کننده‌ای که در سال‌های گذشته در مجلس این کشور وضع شده بود، امسال ممنوعیت‌های "فرا قانونی" نیز برای عزاداری حسینی در جمهوری آذربایجان اعمال شد.

 

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.