با استقلال افغانستان، امان‌الله شاه به قدرت رسید و اصلاحات اقتصادی را در این کشور آغاز کرد. جنبشی مانند آنچه رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه در پیش گرفته بودند. اما فرجام اصلاحات امان‌الله خان چه شد؟

نسیم بنایی و محمد ملانوری به بهانه سالروز استقلال افغانستان از بریتانیا، از ناکامی اصلاحات امان‌الله خان گزارش می‌دهند.