حال سوال اینجاست که جواب تبعاتی که سکوت قانون برای زنان موتورسوار دارد را چه کسانی می‌دهند؟از کمترین حالت آن که محرومیت از استفاده یک وسیله نقلیه مفید برای این روزهاست تا بدترین سناریو ممکن که تصادف جرحی بدون در دست داشتن گواهینامه است.

 آیا قانون در برابر این موارد نیز می خواهد سکوت کند؟