او می‌گوید زنان نسبت به قبل تغییر کردند زیرا هم در فضای آکادمیک فعال‌تر شدند و هم در بازار کار نسبت به گذشته حضور پررنگتری دارند.