میلاد محبی در گفت‌وگو با اکو ایران درباره چرایی و نحوه شکل گیری این انگاره‌ها توضیحاتی می‌دهد و او آن‌ها را افسانه‌هایی برای دستفروشان می‌خواند.