این کشور مسلمان‌نشین تا چند هفته پیش پذیرفته بود که مشروبات الکلی در ورزشگاه‌ها هم در اختیار هواداران قرار بگیرد. اما حالا تصمیم خود را تغییر داده و این مسئله، حاشیه‌ساز شده‌است.