با این حال به تازگی معاون وزیر صحبت‌های متفاوتی داشته است. مدتی پیش هم گفته شد، دختران زیر ۱۸ سال دارای دو فرزند بدون نیاز به گواهینامه می‌توانند خودرو ثبت نام کنند. این اقدامات که بعضی از تحلیلگران امور اجتماعی به مثابه تبلیغ کودک همسری می‌دانند، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. اما چه تعداد کودک همسر در کشور وجود دارد؟ آمارها در اینباره متفاوت است. 

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.